Công bố thông tin bổ sung Tờ trình số 34/TTr-ĐLTS của Công ty CP Điện lực Trung Sơn về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Thủy điện Sông Vàng