Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Ngày 05/10/2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng – Lô 91 (số 145) đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng đã diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

Kết quả cuộc họp đã thống nhất như sau:

  • Ông Lê Thái Hưng được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.
  • Bà Lương Thị Ngọc Quỳnh được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Thông tin về cuộc họp được ông bố theo file dữ liệu đính kèm.

Trân trọng thông báo!

Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2018

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018

Biên bản họp HĐQT bầu Chủ tịch 2017 – 2022

Nghị quyết HĐQT bầu Chủ tịch nhiệm kỳ 2017 – 2022

Biên bản họp bầu trưởng BKS

Lý lịch trích ngang của các thành viên Hội đồng quản trị:

Lý lịch ông Lê Thái Hưng – HĐQT

Lý lịch ông Ưng Văn Phúc – HĐQT

Lý lịch ông Hồ Ngọc Thạch – HĐQT

Lý lịch trích ngang của các thành viên Ban kiểm soát:

Lý lịch bà Lương Thị Ngọc Quỳnh – BKS

Lý lịch bà Lê Thị Kim Huyền – BKS

Lý lịch ông Hồ Ngọc Tuấn – BKS

 

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018