Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Ngày 05/10/2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng – Lô 91 (số 145) đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng đã diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường…

CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán SVH) công bố thông tin các ứng viên ứng cử vào chức danh HĐQT và BKS

Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố thông tin các ứng viên tham gia ứng cử vào các chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Thành viên Ban kiểm…

CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Hiện nay, Cổ đông Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (Lilama) đã thực hiện thoái toàn bộ phần vốn góp (chiếm 53,84% vốn điều lệ của SVH) theo Nghị quyết số 270/NQ-HĐQT ngày 02/7/2018. Ngày 23/8/2018, Lilama…

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) Công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông! Vào lúc 08h00 ngày 24/4/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Các nội dung chủ yếu (trích lược) được…

Danh sách và thông tin của các Ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC về Hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố Danh sách và thông tin…