CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng xin trân trọng thông báo:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số: 7150/UBCK-GSĐC ngày 24/10/2017 “V/v: Đăng ký Công ty đại chúng”. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng như sau:

 1. Thông tin doanh nghiệp:
 • Tên tiếng Việt : Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng
 • Tên tiếng Anh : Song Vang Hydropower Joint Stock Company.
 • Trụ sở chính : 115 Trưng Nữ Vương, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại : 0236 387 1669                   Fax: 0236 387 1668.
 • Website : https://songvang.info.vn
 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0400476650 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01/12/2004.
 2. Vốn điều lệ: 148.206.625.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám tỷ, hai trăm linh sáu triệu, sáu trăm hai mươi lăm nghìn đồng).
 3. Ngành nghề kinh doanh chính:
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Đầu tư xây dựng các nhà máy điện; Xây dựng các công trình: giao thông, thủy lợi, thủy điện, điện công nghiệp, điện dân dụng;
 • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện năng.
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn xây dựng điện, xây lắp điện;
 • Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện. Chi tiết: Sản xuất vật tư, thiết bị điện;
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị điện;
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Chi tiết: Khai thác và chế biến mỏ đá (ngoài thành phố Đà Nẵng).

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 (ĐÃ KÝ)

 Nguyễn Văn Quang

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG