CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT kỳ 3/2018

Ngày 24/8/2018 tại Văn phòng CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) đã diễn ra cuộc họp HĐQT kỳ 3/2018. Nội dung cuộc họp được công bố theo file dữ liệu đính kèm.

Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT kỳ 3-2018

Trân trọng!

CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT kỳ 3/2018