CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về việc thay đổi địa điểm Trụ sở Công ty

CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về việc thay đổi địa điểm Trụ sở Công ty.

Theo đó, Công ty thay đổi địa điểm với những nội dung chính như sau:

Địa điểm cũ               : 115 Trưng Nữ Vương, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Địa điểm mới             : Tòa nhà Công ty Cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) – Lô 91 đường

Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 366 8725

Fax:           0236 366 8705

Thông tin chi tiết được gửi theo file dữ liệu đính kèm.

Trân trọng!

QD DHDCD 16.8.2018

BB kiem phieu bieu quyet 16.8.2018

CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về việc thay đổi địa điểm Trụ sở Công ty