Giới Thiệu

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng được thành lập ngày 01/12/2004 bởi các Cổ đông lớn: Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam; Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam; Công ty Cổ phần XDCT Giao thông 586. Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là: Đầu tư, xây dựng các nhà máy điện; Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, điện công nghiệp, diện dân dụng; Sản xuất và kinh doanh điện năng; Tư vấn xây dựng điện, xây lắp điện; Sản xuất vật tư, thiết bị điện; Khai thác và chế biến mỏ đá.
Công ty đã đầu tư, xây dựng Nhà máy thủy điện An Điềm II tại xã Ba huyện Đông Giang và xã Đại Hưng huyện Đại Lộc thuộc tỉnh Quảng Nam. Nhiệm vụ chính của Nhà máy thủy điện An Điềm II là phát điện với công suất 15,6MW, hàng năm cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 78,3 x106 KWh. Ngoài ra còn góp phần điều hoà khí hậu khu vực dự án, tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương, tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh Quảng Nam.
Với sư đảm bảo tài chính mạnh mẽ của các cổ đông lớn như Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam; Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam; Công ty Cổ phần XDCT Giao thông 586, với sự đồng sức đồng lòng của đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và tâm huyết, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng tin tưởng sẽ mang đến cho cổ đông, khách hàng và các đối tác sự hài lòng và những cơ hội phát triển bền vững.
Từ tiềm năng, nội lực và những thành công ban đầu trong thực tế, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng luôn phấn đấu để trở thành thương hiệu của sự thành công – sức mạnh vượt thời gian; gắn kết với sự phát triển chung của xã hội, sự thịnh vượng của các đối tác và các nhà đầu tư.