Tin nổi bật

CBTT

21
07/05

Dự Án

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN AN ĐIỀM II

Địa điểm: Huyện Đại Lộc & huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

Công suất: 15,6MW (gồm 03 tổ máy công suất 5,2MW)

Điện lượng bình quân hàng năm: 78,3 triệu kWh

THÔNG SỐ CHÍNH CỦA DỰ ÁN

Chi tiết