Báo cáo tài chính Quí 1.2019

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng công bố thông tin Báo cáo tài chính quí 1 năm 2019. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quí 1 năm nay giảm 46,57% so với quí 1 năm 2018 do thu nhập doanh nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu bán điện, thời thiết khu vực miền Trung năm nay khô hạn, lượng nước về hồ rất cạn kiệt nên nguồn thu bán điện giảm nhiều so với năm 2018.

  1. BCTC 1.2019(kyso)
  2. Giaitrinh BCTC Q1.2019(kyso)
Báo cáo tài chính Quí 1.2019