CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Chuyển trụ sở văn phòng Công ty

CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau: Thay đổi địa điểm trụ sở văn phòng CTCP Thủy điện Sông Vàng (SVH) và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Địa điểm cũ               : 115 Trưng Nữ Vương, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Địa điểm mới             : Tòa nhà Công ty Cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) – Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê                                           Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

Toàn bộ hồ sơ được gửi theo file dữ liệu đính kèm.

Trân trọng!

Phieu lay y kien bang VB

BC thay doi tru so

Phu luc sua doi dieu le

NQ-HDQT-6-tháng-đầu-năm-2018

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc chuyển trụ sở văn phòng Công ty

CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Chuyển trụ sở văn phòng Công ty