Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công – Tổng dự toán công trình thủy điện An Điềm II mở rộng

Ngày 24 tháng 03 năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng đã ký quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công – Tổng dự toán công trình thủy điện An Điềm II mở rộng. Quyết định đính kèm.

QD phê duyệt bvtc 24-3-2022 new

Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công – Tổng dự toán công trình thủy điện An Điềm II mở rộng