Thông báo chuyển Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (SVH)

Ngày 15/6/2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (SVH) đã họp phiên thường kỳ.

Được sự đồng ý của các Cổ đông,HĐQT đã thống nhất chuyển trụ sở Công ty với nội dung như sau:

  1. Địa điểm Trụ sở cũ:

Số 115 đường Trương Nữ Vương, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

  1. Địa điểm Trụ sở mới (dự kiến):

Tòa nhà Công ty Cổ phần EVN Quốc tế (EVNI).

Lô số 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

  1. Thời gian chuyển địa điểm:

Kể từ ngày 01/7/2018.

Chi tiết được gửi theo file dữ liệu đính kèm

NQ HDQT 6 tháng đầu năm 2018

Trân trọng thông báo!

Thông báo chuyển Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (SVH)