CTCP Thủy điện Sông Vàng công bố thời gian chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Ngày 27/8/2018, Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) đã gửi đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018.

Thông tin chi tiết được gửi theo file dữ liệu đính kèm dưới đây:

TB ngày chốt danh sách ĐHĐCĐ BT 2018

Trân trọng thông báo!

 

 

CTCP Thủy điện Sông Vàng công bố thời gian chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018