Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Ngày 05/10/2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng – Lô 91 (số 145) đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng đã diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường…

CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán SVH) công bố thông tin các ứng viên ứng cử vào chức danh HĐQT và BKS

Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố thông tin các ứng viên tham gia ứng cử vào các chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Thành viên Ban kiểm…